DRAIGI y tegan cerddorol Cymraeg

£24.99

DRAIGI™ yw’r ail aelod o deulu cerddorol Si-lwli Cymru, a da ni mor falch iawn i fedru ei chyflwyno i chi gyd!

Tegan meddal mewn siâp y Ddraig Goch yw DRAIGI™, sydd yn canu 4 o ganeuon gwladgarol a swynol dros ben! Fyddech siŵr o fod eisiau mynd a DRAIGI™ gyda chi i bob achlysur rhyngwladol a gwladgarol Cymreig o hyn allan! Mi wneith helpu plantos (ac oedolion!) bob teulu i ddysgu’r geiriau i’n hanthemau pwerus a hanesyddol, ac i ganu nhw mewn alaw!!

Da ni’n gobeithio y gwnewch chi fwynhau DRAIGI™  gymaint â da ni wedi mwynhau ei greu!!