Newyddion

Adolygiadau

Alaw Jones – 23 Medi 2017

Dyma degan arbenig a’r cyntaf o’i fath. Mae’n lliwgar a deiniadol, yn hawdd i fysedd bach ei ddefnyddio ac yn hynod o fuddiol i fabis a phlant oed cyn ysgol i ddod i ddysgu rhigymau drwy’r iaith Gymraeg.
Rydym i gyd ym Meithrinfa Plant Parciau (y plant a’r antis) wedi gwirioni hefo’r Seren Swynol ar ôl cael ei fenthyg am ychydig o ddwirnodau, ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’r archeb gyrraedd.

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Bethan Lloyd Williams – 1 Rhagfyr 2017

Wrth fy modd gyda’r seren swynol gawn lot o hwyl canu yn ty ni xx

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Gemma Bullock – 28 Hydref 2017

Just arrived at my home… All 3 children adore it. Not just your ordinary singing toy… No computerised sound… It’s like listening to an actual person singing and playing music. This one won’t annoy you in the toy box. Must have for every child.

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Eleri Evans – 31 Rhagfyr 2017

Bought one for my 7month old grandson for Christmas. He loves it . He can play with it independently , although he can’t personally select the songs just yet , but he loves hugging it as he goes to sleep listening to the songs . Brilliant toy . So glad i got it for him.

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Delyth Griffiths – 16 Rhagfyr 2017

Tegan gwych! Gwion bach ni, 9 wythnos oed erbyn hyn, wedi cael un yn anrheg pan roedd yn fis oed – mae wrth ei fodd gyda hi ac yn dechrau gafael ynddi hi ei hun rwan! Mi gyrhaeddodd yr un archebon ni ychydig wedyn felly mae o’n ddigon lwcus i gael dwy – un yn sâff yn ty, a’r llall ar y pram/siwrneia car! Gobeithio y bydd tegan arall yn cael ei wneud gan y cwmni 

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Emma Louise Benjamin – 28 Hydref 2017

I have just taken delivery of our toy. I don’t know who was more excited myself or my children. What an amazing gift to any child.

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Seren Williams – 18 Tachwedd 2017

Bought my 3 month old son a seren swynol from llandudno Christmas market today & he loves it! Highly recommend it! Great idea!

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)

Siân Herbert – 19 Awst 2017

Gesi’r fraint o gael fenthyg y tegan Si-Lwli wythnos yma i ddangos ir plantos (4 a 18 mis). Rydym wedi gwirioni gyda’r Seren! Roedd fy merch 4 oed wedi mynd a fo i’r gwely ag ddim
Wedi ei adael allan o’i golwg tra roedd o gyda ni! Roedd fy mab 18 mis wrth i fodd gwrando ar y canuon – rydym yn ffans mawr o Cwl Rhyd y Rhosyn ag rydwi wedi mwynhau y canuon ers oni yn hogan fach. Felly mae’n lyfli clwad yr canuon mewn tegan newydd sbon.

Mae’r seren yn lliwgar ag yn dal sylw babis ag yn hawdd i’r dwylo bach ei ddefnyddio. Mar amrywiaeth o ganuon felly ddim am fynd ar nerfau mam a dad fel rhai tegannau babis eraill!

Mar fy ngwr yn Saesneg iaith cyntaf ond yn dysgu Cymraeg trwy’r plant. Faswni yn argymell yr tegan i unrhyw deulu sydd yn dysgu Cymraeg hefyd- ffordd hwylus iawn i ddysgu canuon Cymraeg.

Mae’r seren yn un unigryw ag yn bendant yn llenwi bwlch yn y farchnad. Dewis perffaith fel anrheg i fabi newydd ag rhai hynach.

(5 / 5 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗)