Cwestiynau?

Wrth gwrs, os fysech yn hoffi wybod mwy am Si-lwli plis gyrrwch neges i ni a fyddem yn mwy na bodlon i'ch helpu.

Y Seren Swynol yw'r Tegan Cymraeg gyntaf yn y byd i canu Cymraeg!

Tegan Cymraeg mewn siap seren yw e sydd yn canu 5 hwyangerdd Cymraeg o'r albwm enwog Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn. Mae'na 5 siap ar y Seren iw'ch alluogi i'w hongian lle bynag sydd yn gyfleus i'ch plentyn chwarae a'r Seren Swynol, fel ar set neu yn y coets.

Ar hyn o bryd mi fydd y tegan Cymraeg yma ond ar gael i'w brynu ar y wefan hon trwy ddilyn y cyswllt yma - furflen blaen-archeb.

Fydd Y Seren Swynol yn costio £24.00 (+ cludiant).

Ydi, gan ei bod wedi gael ei profi yn ddwfn i cadarnhau ei bod yn cyrraedd safonau yr 'EU Toy Safety Directive' ag ei bod yn ufudd â 'CE'.

Gan ei bod yn tegan Cymraeg electronig ni ddyliech ei drochi mewn dwr neu mi fedrith difetha, felly y dylia ond gael ei sychu'n lan hefo cadach yn unol ag ein cyfarwyddiadau.

Mae'r Seren Swynol wedi gael ei creu ar gyfer babanod 0-3, ond mae llawer o plant hyn ag oedolion wedi gael llawer o hwyl yn chwarae a ein Tegan Cymraeg!