Amdan Si-lwli Cymru

  • Cwmni teulu wedi'w lleoli ar Ynys Môn.

  • Ein amcan yw i wella y nifer o teganau Cymraeg ar gael i babanod y byd.

  • Helpwch ni ar ein siwrne drwy cefnogi ein cwmni â'n cynnyrch.

Rydym ni yn Si-lwli Cymru yn gwmni teulu wedi ei lleoli ar Ynys Môn. Ein hamcan yw creu teganau Cymraeg o safon uchel i gymunedau Cymraeg a dysgwyr  trwy gydol y byd.

Pan roeddwn i ar gyfnod o famolaeth yn 2015 roeddwn yn teimlo fod 'na ddiffyg mawr o teganau Cymraeg ar gael ar gyfer babanod, ond digonedd o rhai Saesneg ag Americanaidd. Roeddwn yn teimlo'n drist fod dim teganau Cymraeg ar gael oedd yn galluogi Cari i ganu yn iaith ei hun. Roeddwn eisiau i'r iaith Cymraeg fod yn rhan hanfodol o fywyd Cari o'r cychwyn gyntaf, gan gynnwys yn ei amser chwarae.

Yr oedd fy ngŵr sydd yn ddysgwr Cymraeg brwdfrydig hefyd yn teimlo ei fod yn bechod fod 'na cyn lleiad o teganau Cymraeg ar gael i blant. Felly penderfynom ei fod yn hen bryd i ni greu Tegan Cymraeg ein hunain.

Creuom Y Seren Swynol o gartref trwy ddefnyddio hen gadach a modiwlau sain o gardiau pen-blwydd.

Roedden mor falch ein bod hefo tegan Cymraeg oedd yn canu yn y tŷ!

Meddylion wedyn fod 'na cymaint o rieni eraill  trwy gydol y byd a fydd hefyd yn gwerthfawrogi Y Seren Swynol yn ei bywydau.

Edrychon fewn i ddatblygu Y Seren Swynol ar raddfa eang, ac felly ddechreuodd ein stori.

Ar ôl dwy flynedd o waith caled a nosweithiau hir (heb son am 15 prototeip) yr ydym yn barod i gyflwyno'r Tegan Cymraeg i'r byd!

 

Galeri Lluniau ag Fideos