Am DRAIGI ™

Helo a chroeso i’r DRAIGI™, y ddraig goch Ddraigwyddol o Gymru!  Hon yw’r ddraig goch Gymreig gyntaf i ganu  - a hynny’n hen bryd! Bu’r ddraig goch a’i hanes hudolus yn ganolog i’n hanes ni ers ioncs, ac yr ydym wedi ei addoli ers dechrau amser.  Hi yw symbol ein baner cenedlaethol, hi sydd yn cynrychioli ein Cymreictod ac ein hanes cyfoethog yn fyd-eang, hi sydd yn anfawroli ein gwlad!

Da ni fel Cymry’n hoff o ddim byd mwy na dathlu ein Cymreictod drwy gân mewn achlysuron cenedlaethol a rhyngwladol, gan chwifio baner y Ddraig Goch yn falch rhwng ein breichiau; Rygbi, pel-droed, ac y “tour de France” yn ddiweddar! Y tro nesaf i chi fynd i ddigwyddiad Cymreig gyda’ch baner a’ch llais gorau, cofiwch fynd a DRAIGI gyda chi!

Ychwanegiad yw DRAIGI i’n traddodiad cerddorol gwych.  Bydd ei seiniau’n cadw ein caneuon cenedlaethol yn fyw ar gof ein plant; caneuon poblogaidd pob achlysur, ar gae a dan do, a 4 ohonynt, sef:-

  • Hen wlad fy Nhadau
  • Sosban Fach
  • Calon Lân
  • Ar hyd y nos,

I gael gweld y geiriau i’r caneuon yma, plis lawrlwythwch y ddogfen isod:- Taflen Lyrics DRAIGI

Dysgu Trwy Chwarae

Mi wneith y tegan hybu'r iaith Gymraeg yn eich cartref drwy sicrhau ei bod yn rhan ganolog o'ch amser chwarae hefo'r plant.

Prynwch

Galleri

Fideos