Cludiant

Rydym yn codi £2 am cludiant o fewn y DU – mae’r gost yma wedi ei gynnwys yn gost y Tegan Cymraeg.

Am cludiant tu allan i’r DU mi fydd costau ychwanegol yn cael ei godi. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni. Er eich bod yn byw tu allan i’r DU mi wnawn sicrhau bod y Tegan Cymraeg yn eich cyrraedd.

Mae ein hamodau cludiant wedi ei manylu o fewn paragraff 6 o’n hamodau busnes.