Amcan Y Seren Swynol ™ yw helpu eich plentyn i ddysgu siarad a chanu yn y Gymraeg trwy chwarae. Mi wneith y tegan helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau iaith, teimlo a motor trwy chwarae!

Cofiowch ddilyn ni ar Facebook…..
www.facebook.com/serenswynol

Dysgu Trwy Chwarae

Mi wneith y tegan hybu’r iaith Gymraeg yn eich cartref drwy sicrhau ei bod yn rhan ganolog o’ch amser chwarae hefo’r plant.

 Amdan Y Seren Swynol ™

 • Y Tegan Cymraeg cyntaf yn y byd sydd yn canu!

 • Gyda pump o hwyangerddi bendigedig o Cwm Rhyd Y Rhosyn.

 • Addas i babanod 0+.

Trwy gip olwg sydyn ar ein tegan, efallai feddyliwch mai ond tegan meddal siâp seren yw e, ond mae’na lot mwy nag wyneb del i’r tegan yma! Mae’r seren lon yma yn un arbennig iawn, gan ei fod y tegan cyntaf yn y byd i gyd sydd yn canu caneuon Cymraeg i blantos a dysgwyr Cymraeg trwy gydol y wlad a bellach!

Ymunwch â’r Seren Swynol ™ a Dafydd Iwan ar eu taith fendigedig trwy Gwm Rhyd y Rhosyn, mi wnewch ddarganfod digonedd o ryfeddodau trwy ganu dawnsio i’r pum cân ganlynol o’r Cwm:-

 1. Het Tri Chornel
 2. Mi welais Jac y Do
 3. Mynd Trot Trot
 4. Y Gwcw
 5. Dacw mam yn dwad.

Gwelwch 5 botwm lliwgar ar y Seren a arweiniech chi at yr uchod. Sgwn i os fyddech chi a’ch plant yn medru dyfalu pa fotwm sydd yn gysylltiedig â phob cân? Rydych siwr o gael lot o hwyl yn trio!

A chofiwch chi un peth – MAE’N RHAID I CHI GANU!!!

 

Manteision y Tegan ac Oedran

 • Dysgu trwy chwarae.

 • Datblygu sgiliau motor a teimladol.

 • Yn addas o genedigaeth ag yn hawdd iw ddefnyddio.

 • Fedrwch ei hongian ar crud, set car neu coets.

Credir Si-lwli Cymru mewn dysgu trwy chwarae, ac yn sicr bydd eich plantos bach yn mwynhau dysgu a datblgu gwahanol synau a geiriau hefo ein Seren Swynol ni. Yn wir mi fyddech yn cyd-ganu nerth eich pennau efo’r cerddi bach pert yma!

Mae’r tegan ei hun yn un syml iawn i’w ddefnyddio, gan mai’r bwriad yw i’ch plantos ddysgu ei ddefnyddio eu hunain. Ddysgith sgiliau teimladol a cyffwrth i’ch plentyn, a hyd yn oed os nad yw’ch bychan yn medru pwyso’r bytamau eto, mi fydd wrth ei fodd yn gwrando ar y cerddi hyfryd, ag cydio’n dyn ar y siapiau liwgar sydd wedi cael eu dyfeisio’n arbennig ar gyfer dwylo bach. Mae’r siapiau yma yn aml bwrpas, a medrwch ei ddefnyddio i hongian ar lefydd cyfleus fel cot, coets, a sedd car. 

Mae’r tegan yn addas ar gyfer plant o 0-3 oed, ond rydym yn siwr fydd hyd yn oed yr oedolion sydd hefo’r cyfle i gydio ynddo yn ei gweld o’n anodd ei ollwng. Mae’r caneuon yn gafaelgar iawn a llais Dafydd Iwan ag Edward yn fendigedig i’r clustiau mawr a bach ar y cyd!